Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Aktuality

Bakalův sál

Přednášky Akademie třetího věku v Brně v akademickém roce 2017-2018 probíhají od 29. 9. 2017

Kurz Spirituální dimenze člověka: Program ZDE

Kurz Zdraví je dar: Program ZDE

 

Přednášky probíhají zpravidla ve dvoutýdenních intervalech a konají ve velkém Bakalově sále, Žerotínovo nám. 6. Pouze v pátek 13. 10. 2017 se přednášky uskuteční výjimečně v kině Scala, Moravské nám. 3.

 

JIŘÍ GRYGAR a MIROSLAV SOUČEK v kině Scala

 

Jiří Grygar           Miroslav Souček

 

Upozornění na změnu místa konání přednášek kurzů Akademie třetího věku v Brně:

v pátek 13. 10. 2017 se přednášky konají mimořádně v kině Scala, Moravské náměstí č. 3.
Značný zájem o účast na přednáškách prof. Miroslava Součka a Dr. Jiřího Grygara vedl k přesunutí jejich sdělení do jednoho z největších brněnských sálů (kapacita 470 míst). 

Přednosta II. interní kliniky u sv. Anny v Brně prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 13. 10. 2017 od 13:30 hod. vysvětlí, proč je naléhavě potřeba sledovat krevní tlak.

Pracovník Akademie věd ČR RNDr. Jiří Grygar, CSc., popularizátor astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry 13. 10. od 15:00 hod promluví na téma Pohledy do nebe.

 

Kde a kdy se přihlásit do Akademie třetího věku?

Kurz Zdraví je dar
Pro akademický rok 2017/2018 jsou všechna volná místa již obsazena. Do kurzu akademického roku 2018/2019 je možno se hlásit od 1. 4. 2018.

Kurz Spirituální dimenze člověka
Pro akademický rok 2017/2018 je omezený počet míst ještě volný. Do tohoto kurzu je možno se přihlásit zde.

Přihlášku je možno podat také osobně na Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská ul. č. 7.

S případnými dotazy je možno se obrátit e-mailem na adresu registrace@bioetika.cz, v naléhavých případech i telefonicky na č. 548 527 262.

Do kurzu se mohou hlásit zájemci bez věkového omezení a bez ohledu na dosažený stupeň školního vzdělání. Účastníci kurzů mohou skládat kolokvia, není to však jejich povinností. Po absolvování čtyř ročníků obdrží posluchači diplom.
Přihlašovací poplatek činí 700 Kč.

Účastníci kurzu obdrží zdarma sylaby přednášek.

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin