Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Programy cyklů pro rok 2020/2021

Akademie třetího věku v Brně, z. s.
pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka
a ve spolupráci s Biskupstvím brněnským pořádá v akademickém roce 2020/2021
vzdělávací cykly

ZDRAVÍ JE DAR

Přednášky od 13:30 hod., Brno - Lesná, Společenské centrum na ulici Okružní č. 21

2. 10. 2020 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
profesor Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno
Rozdíly mezi diabetem I. a II. typu

16. 10. 2020 Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Mikroorganizmy v lidském těle

6. 11. 2020 MUDr. Helena Šiprová, PhD.
Endokrinologická ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Hormony a stres

20. 11. 2020 MUDr. Jiří Vlček
Pneumologická ambulance II. interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Plicní choroby ve vyšším věku

4. 12. 2020 MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stárnutí a imunita

19. 2. 2021 Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD.
přednostka Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Chrup a celkový zdravotní stav seniora
 
5. 3. 2021 MUDr. Tomáš Tomáš, PhD.
přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Péče ortopeda – také o seniora
 
19. 3. 2021 MUDr. Josef Drbal, Ph.D.
ředitel Hospice sv. Alžběty v Brně
Co je to domácí hospic
 
16. 4. 2021 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Zdravá výživa a vyšší věk
 
30. 4. 2021 MUDr. František Havlát
Hemodialyzační centrum Mendelovy nadace
Nemoc a zdraví
 
14. 5. 2021 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Srdeční selhání včera, dnes a zítra

28. 5. 2021 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Jak spolu souvisí zdraví těla a duše
 

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Přednášky od 14:45 hod., Brno - Lesná, Společenské centrum na ulici Okružní č. 21

2. 10. 2020 Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
1. prelát a děkan Královské stoliční kapituly v Brně
Kandidáti blahořečení brněnské diecéze
16. 10. 2020 Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Encyklika papeže Františka Laudato si. Péče o společný dům

6. 11. 2020 Mgr. Petr Hladík
první náměstek primátorky města Brna
Senioři v centru Brna

20. 11. 2020 Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.
římskokatolická farnost u sv. Jiljí, Brno-Komárov
Co víme o očistci

4. 12. 2020 Doc. Damián Němec, dr., OP
Cyrilometodějská teologická fakulta Palackého univerzity
Konkordáty Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi

19. 2. 2021 Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
pomocný biskup brněnský
Jak se lidsky a duchovně vyrovnat se ztrátou blízkého člověka
 
5. 3. 2021 Th.Lic. Mgr. Pacifik Matějka, OFMCap.
Klášter kapucínů v Brně
Řád kapucínů ve světě a v Brně
 
19. 3. 2021 Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta Palackého univerzity
Apoštol Pavel známý i neznámý
 
16. 4. 2021 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
sídelní biskup brněnský
Poselství Velikonoc: Nebojte se!
 
30. 4. 2021 Mgr. Alena Peterková
Krajské ředitelství Policie ČR
Ochrana seniorů před násilím a krádežemi
 
14. 5. 2021 Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Lékařská fakulta MU v Brně
Profesor Dominik Pecka, pedagog a spisovatel

28. 5. 2021 Ph.Dr. ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
vedoucí Katedry mediálních studií Univerzity J. A. Komenského v Praze
Jak se morálka a etika mění s časem
 

 Změna programu vyhrazena.

Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu on-line na www.a3vbrno.cz nebo na adrese Recepce Biskupství brněnského, Petrov 5, 602 00 Brno.

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin