Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Kurz Spirituální dimenze člověka
Program 2017/2018

IlustraceAkademie třetího věku v Brně, Biskupství brněnské a další instituce
pořádají v akademickém roce 2017/2018 kurz

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Přednášky kurzu se konají ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6, obvykle ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek a začínají v 15 hod. 

29. 9. 2017 Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
JOHANN GREGOR MENDEL MÁLO ZNÁMÝ
13. 10. 2017 RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Akademie věd České republiky, Praha
POHLEDY DO NEBE
(koná se v kině SCALA)
27. 10. 2017 PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, šéfredaktorka Karmelitánského nakl.
PROROCKÉ UČENÍ TEREZIE Z LISIEUX
10. 11. 2017 Mgr. Petr Hladík
první náměstek primátora města Brna
PROČ A JAK PEČOVAT O LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
24. 11. 2017 Mgr. Pavel Mikšů
šéfredaktor Radia Proglas
PROBLÉM IMIGRANTŮ A EVROPSKÁ KONFERENCE KŘESŤANSKÝCH RÁDIÍ
8. 12. 2017 Mons. ThLic. Václav Slouk
prelát brněnské kapituly, děkan brněnský, farář u sv. Jakuba v Brně
HISTORIE SVÁTKU NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
(koná se v kostele sv. Jakuba)
9. 2. 2018 Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
titulární biskup litomyšlský a pomocný biskup brněnský
CESTA, PRAVDA A ŽIVOT
23. 2. 2018 Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
generální vikář brněnské diecéze,
děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně
JAK ROZUMĚT MŠI SVATÉ
9. 3. 2018 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
sídelní biskup brněnský
ROZUM A VÍRA
23. 3. 2018 Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
STARÝ PROFESOR DOMINIK PECKA
6. 4. 2018 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
vedoucí semináře estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
ALEGORICKÉ DÍLO BOŽSKÁ KOMEDIE
20. 4. 2018 Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
kanovník brněnské kapituly, soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně
AKADEMIE KANONICKÉHO PRÁVA A JEJÍ ÚKOLY

V rámci kurzu se uskuteční exkurze do Blanska, Adamova a Křtin.
Změna programu vyhrazena

 

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin