Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Kurz Spirituální dimenze člověka - program pro rok 2019/2020

Akademie třetího věku v Brně, z. s. a Biskupství brněnské 

pořádají v akademickém roce 2019/2020 vzdělávací kurz

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Přednášky se konají ve velkém sále KD Rubín, Brno, Makovského nám. 3 a začínají v 15:00 hod.

13. 9. 2019 Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Stvořitel a jeho stvoření
27. 9. 2019 Mgr. PhDr. Štěpán Martin Filip Ph.D. OP
Cyrilometodějská teologická fakulta Palackého univerzity
Fatima a poslední časy z hlediska Církve
11. 10. 2019 Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
pomocný biskup brněnský
Ctnost humoru ve Starém zákoně
25. 10. 2019 MUDr. František Havlát
Hemodialyzační centrum Mendlovy nadace
Hořet, ale nevyhořet
8. 11. 2019 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
sídelní biskup brněnský
Síla modlitby
24. 1. 2020 Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta Palackého univerzity
Židé - starší bratři křesťanů
7. 2. 2020 Mons. Ing. Martin Holík
ředitel Radia Proglas
Jak přežít dezinfomace
21. 2. 2020 Mgr. Alena Peterková
Krajské ředitelství Policie ČR
Ochrana seniorů před násilím a krádežemi
6. 3. 2020 Ing. Josef Stuchlý, M.A, SJ
provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova
Jezuité ve světě a u nás
20. 3. 2020 P. Zdeněk Jančařík SDB
šéfredaktor Salesiánského magazínu, vikář
Turínské plátno
17. 4. 2020 Doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické Brno
Věda a víra
15. 5. 2020 Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.
římskokatolická farnost u sv. Jiljí, Brno - Komárov
Dogmatika a aktuální otázky stvoření světa

Do kurzu je možno se přihlásit elektronicky, nebo osobně na recepci Biskupstí brněnského, Petrov 5, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Změna programu vyhrazena.

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin