Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Základní informace

sál Břetislava BakalyVzdělávací pořady Akademie třetího věku v Brně se uskutečňují ve dvou kurzech: Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka. Spolupořadatelem obou kurzů je Biskupství brněnské, kurzy probíhají pod záštitou prvního náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Přednášky se konají ve velkém sále KD Rubín v Brně - Žabovřeskách, Makovského náměstí 3, zpravidla ve dvoutýdenních intervalech v pátek odpoledne. Kurz Zdraví je dar od 13:30 hod. a kurz Spirituální dimenze člověka od 15:00 hod.

K účasti v kurzech je možno se přihlásit elektronicky po aktivaci záložky Přihlášky. Osobně je možno se přihlásit na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7.

Budova Bakalova sáluV kurzech přednášejí pedagogové Masarykovy univerzity i jiných vysokých škol a odborníci z praxe. Programy kurzů probíhajících v současném akademickém roce i programy připravované pro příští akademický rok jsou zde.

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin