Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Možné způsoby zasílání přihlášek a přihlašovacího poplatku

Přihlášky se zasílají nejvhodněji elektronicky na e-mailovou adresu registrace@bioetika.cz, případně předávají osobně při přednáškách nebo zasílají běžnou poštou na adresu Recepce Biskupství brněnského, Petrov 5, 602 00 Brno.

Účast při přednáškách je bezplatná, přihlašovací poplatek do kurzu činí 700 Kč (jeden kurz), případně 1300 Kč (oba kurzy). Pro posluchače, kteří v předchozím roce Akademii třetího věku již navštěvovali, je přihlašovací poplatek snížen a činí 650 Kč (jeden kurz), případně 1200 Kč (oba kurzy). Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Přihlašovací poplatek se zasílá nejvhodněji bankovním převodem na účet 258115606/0300, jako variabilní symbol se uvádí datum narození (v pořadí den, měsíc, rok) a do poznámky příjmení přihlašovaného. Přihlašovací poplatek lze hradit také při přednáškách.

Výjimečně je možno zúčastnit se jen jednotlivých přednášek, místo v sále lze však zaručit pouze předem přihlášeným.

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin