Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Kurz Zdraví je dar
Program 2017/2018

IlustraceAkademie třetího věku v Brně, Biskupství brněnské a další instituce
pořádají v akademickém roce 2017/2018 kurz

ZDRAVÍ JE DAR

Přednášky kurzu se konají ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6, obvykle ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek a začínají ve 13:30 hod. 

29. 9. 2017 Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
ZAKLADATEL GENETIKY J.G. MENDEL
13. 10. 2017 Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
přednosta II. interní kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
KREVNÍ TLAK - JE POTŘEBA O NĚM TOLIK HOVOŘIT?
27. 10. 2017 MUDr. Michala Karkanová, Ph.D.
přednostka Kliniky očního lékařství Fakultní nemocnice Brno
PROČ SE SENIORŮM ZHORŠUJE ZRAK
10. 11. 2017 MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ VE VYŠŠÍM VĚKU
24. 11. 2017 Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.
II. interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
SENIOR U INTERNISTY
PROSINEC Skupinové konzultace a instruktáže
studio Slunce a II. interní klinika Lékařské fakulty Masarykovy ubiverzity v Brně
POHYBOVÁ AKTIVITA SENIORA
9. 2. 2018 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno
CO NOVÉHO V GERIATRII?
23. 2. 2018 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
ZJISTIL JSEM SI SRDEČNÍ ARYTMII. CO MÁM DĚLAT?
9. 3. 2018 Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Klinika interní a gastroenterologie Fakultní nemocnice Brno
JÍCNOVÉ PORUCHY U SENIORŮ
23. 3. 2018 MUDr. Tomáš Talach
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
JAK PEČOVAT O SLUCH
6. 4. 2018  Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
PARKINSONOVA CHOROBA A PARKINSONISMUS
20. 4. 2018 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
emeritní profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
ZDRAVÍ TĚLESNÉ, DUŠEVNÍ A DUCHOVNÍ

Změna programu vyhrazena

Místa v kurzu Zdraví je dar jsou pro akademický rok 2017/2018 již obsazena.

 

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin