Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Kurz Zdraví je dar - program pro rok 2019/2020

Akademie třetího věku v Brně, z. s.

pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka
a ve spolupráci s Biskupstvím brněnským pořádá v akademickém roce 2019/2020 vzdělávací kurz

ZDRAVÍ JE DAR

Přednášky se konají ve velkém sále KD Rubín, Brno, Makovského nám. 3 a začínají ve 13:15 hod.

13. 9. 2019 Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Editace genomu a lékařská etika
27. 9. 2019 Doc. MUDr. Bohuslav Kianička, PhD.
vedoucí lékař gastroenterologické ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Zažívací ústrojí ve vyšším věku
11. 10. 2019 Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
přednostka I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Léčení srdeční slabosti ve vyšším věku
25. 10. 2019 Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.
II. interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Srdce a stres
8. 11. 2019 Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Podmínky imunologické zdatnosti
24. 1. 2020 Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD.
přednostka Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Zubní náhrady a péče o chrup
7. 2. 2020 Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická kliniky Fakultní nemocnice Brno
Deprese a úzkostné stavy ve stáří
21. 2. 2020 MUDr. Helena Šiprová, PhD.
Endokrinologická ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Hormony a osteoporóza
6. 3. 2020 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno
Jak předcházet pádům seniorů
20. 3. 2020 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Zdravá výživa seniora
17. 4. 2020 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Srdeční choroby u diabetiků
15. 5. 2020 Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
přednostka Oční kliniky Fakultní nemocnice Brno
Jak pečovat o zrak seniorů

Do kurzu je možno se přihlásit elektronicky, nebo osobně na recepci Biskupstí brněnského, Petrov 5, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Změna programu vyhrazena.

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin