Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Základní informace

Bakalův sálTřetí věk je životním obdobím, které následuje po době dětství a období pracovní aktivity. Již po několik let rozvíjí svou činnost Brněnská akademie třetího věku, která příležitost ke vzdělání nabízí všem seniorům. Probíhají dva kurzy Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka. Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Kurzy se konají pod záštitou vedoucí odboru zdraví Magistrátu města Brna MUDr. Zory Proskové a na jejich pořádání se podílejí Brněnská akademie třetího věku, Biskupství brněnské, Hippokrates, Centrum pro rodinu a sociální péči a další instituce. Přednášky se konají ve velkém Bakalově sále v Brně, Žerotínovo nám. 6, vždy ve 13:00, a to zpravidla ve dvoutýdenních intervalech. V kurzu Zdraví je dar mají všichni posluchači příležitost setkat se s předními představiteli brněnského zdravotnictví.

Zdraví patří k hodnotám, kterých si lidé nejvíce váží, někdy si však zdraví bezděky poškozujeme. Poznání o tom, co je pro zdraví nejlepší, se ovšem mění, své znalosti o zdravé životosprávě si proto potřebujeme po celý život doplňovat. Vzdělávání o zdravém životním stylu je zvláště důležité ve vyšším věku, kdy se stáváme křehkými a je potřeba o zdraví více pečovat.

Přihlášky se přijímají pouze do zaplnění kapacity kurzu, proto je potřeba přihlásit se co nejdříve. Přihlášku je možno poslat elektronicky prostřednictvím www.a3vbrno.cz, avšak je možno se také přihlásit osobně v recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7.

Je možno se přihlásit samostatně do kurzu Zdraví je dar, kurzu Spirituální dimenze člověka, anebo do obou kurzů současně. Při účasti v jednom kurzu činí poplatek 700 Kč, při účasti v obou kurzech (Zdraví je dar i Spirituální dimenze člověka) 1200 Kč.

Odbor zdraví Magistrátu města Brna pořádá ve dnech 1. 9. až 31. 10. 2016 Brněnské dny pro seniory. V této souvislosti dochází ke snížení poplatků za účast na přednáškách Brněnské akademie třetího věku o 100 Kč a nyní činí za jeden kurz (Spirituální dimenze člověka nebo Zdraví je dar) 600 Kč a za oba kurzy 1 100 Kč.

Úhrada poplatku je možná bankovním převodem na číslo účtu 258115606/0300, jako variabilní symbol se uvádí datum narození. Poplatek je třeba uhradit do dvou týdnů po podání přihlášky. Poplatek je možno předat také osobně na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7. Po dva týdny po podání přihlášky je však místo v kurzu v každém případě rezervováno.

© A3V Brno 2014 | Admin