Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Základní informace

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou kurzy Akademie třetího věku přerušeny na neurčito. 

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin