Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Historie

Kurzy Brněnské akademie třetího věku v akademickém roce 2016/2017

Kurz Spirituální dimenze člověka
Program 2016/2017

23. 9. 2016 Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
HISTORICKÁ FAKTA A NOVÝ ZÁKON
4. 11. 2016 Kanovník Mgr. Roman Kubín 
JAK ZLEPŠIT VZATHY MEZI GENERACEMI?
18. 11. 2016 ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.
PROROCI STARÉHO ZÁKONA
2. 12. 2016 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup Brněnský
OHLÉDNUTÍ ZA SVATÝM ROKEM MILOSRDENSTVÍ
27. 1. 2017 Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL KAREL I.
10. 2. 2017 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
PROČ SE RADOVAT
24. 2. 2017 PhDr. František Schildberger
BÁSNÍK ZDENĚK ROTREKL A BRNO
10. 3. 2017 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
KRITÉRIA PRAVDY A POSTMODERNISMUS
24. 3. 2017 Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
NEDĚLE - DEN VDĚČNOSTI A RADOSTI
7. 4. 2017 Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKA
21. 4. 2017 Mgr. Ing. Jiří Rous
POMOC LIDEM PO TRAUMATICKÉM ZÁŽITKU
5. 5. 2017 Kanovník Mons. ThLic. Václav Slouk
SPIRITUALITA RODINY

Kurz Zdraví je dar
Program 2016/2017

23. 9. 2016 PharmDr. et ThDr. et Mgr. Aleš Franc, Ph.D., Th.D.
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA A HOMEOPATIE
4. 11. 2016 MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.
JAK SI CHRÁNIT LEDVINY
18. 11. 2016 Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
NOVINKY V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
2. 12. 2016 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
JAK DOBŘE ŽÍT S NEMOCNÝM SRDCEM
27. 1. 2017 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. 
POHYBEM KE ZDRAVÍ. Aby nás záda nebolela. 
10. 2. 2017 Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
NOVÉ POZNATKY O SYNDROMU DEMENCE
24. 2. 2017 Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
JAK PŘEDCHÁZET CÉVNÍM MOZKOVÝM PŘÍHODÁM
10. 3. 2017 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
CO NOVÉHO V LÉČBĚ DIABETES MELLITUS
24. 3. 2017 Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
DUŠEVNĚ NEMOCNÝ V RODINĚ
7. 4. 2017 MUDr. Helena Šiprová
PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA A OSTEOPOROZA
21. 4. 2017  Luboslav Fiala
JAK SE CHRÁNIT PŘED NÁSILÍM?
5. 5. 2017 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
POHYBEM KE ZDRAVÍ. Význam sarkopenie. 

Kurzy Brněnské akademie třetího věku v akademickém roce 2015/2016

Kurz Spirituální dimenze člověka
Program 2015/2016

30. 10. 2015 Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. 
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Židovství, křesťanství a islám
13. 11. 2015 Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Církevní procesy padesátých let
27. 11. 2015 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. 
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Pravda a krása v díle sv. Augustina
11. 12. 2015 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 
Biskup brněnský
Duchovní život seniora
29. 1. 2016 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Aktuální otázky lékařské etiky
12. 2. 2016 PhDr. František Schildberger
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Jak vnímat transcendenci u Václava Havla
26. 2. 2016 Mons. Jiří Mikulášek
Generální vikář brněnské diecéze
Farnost jako společenství
11. 3. 2016 Mgr. MUDr. Karel Rozehnal 
Biskupství brněnské
Zpráva o ukřižování Krista očima lékaře a kněze
1. 4. 2016 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Spiritualita a zdraví
15. 4. 2016 Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Cesty sv. Pavla
29. 4. 2016 Mgr. Marcel Javora
Biskupství brněnské
Jak lépe chápat liturgickou hudbu
13. 5. 2016 P. Mons. Jan Mráz
Biskupství brněnské
Duchovní poselství kostela sv. Tomáše v Brně. Exkurze
27. 5. 2016 Prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc.
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Holokaust a 21. století

Kurz Zdraví je dar
Program 2015/2016

30. 10. 2015 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Starý člověk v rodině
13. 11. 2015 Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Proč sledovat krevní tlak
27. 11. 2015 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Diabetes mellitus ve vyšším věku
11. 12. 2015 Doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, Ph.D.
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Záda, která cvičí, nebolí
29. 1. 2016 MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Prevence srdečních a cévních onemocnění
12. 2. 2016 Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Předcházíme chorobám zažívacího ústrojí
26. 2. 2016 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Stáří je privilegium
11. 3. 2016 MUDr. Helena Šiprová
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Věk a choroby štítné žlázy
1. 4. 2016 Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
První pomoc při srdečních příhodách
15. 4. 2016 Mgr. MUDr. Bogdan Sikora, OFMConv.
provinciál řádu minoritů
Eutanazie – pro a proti
29. 4. 2016 MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Jak předcházet komplikacím diabetu
13. 5. 2016 Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty MU
Exkurze do botanické zahrady léčivých rostlin
27. 5. 2016 MUDr. Jana Böhmová, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Revmatická onemocnění a věk

Do programu Brněnské akademie  třetího věku byla zařazena také instruktáž v malých skupinách Pohybem ke zdraví. Pro účastníky kurzů Brněnské akademie třetího věku je kondiční cvičení zdarma. 

Přednášky Brněnské akademie třetího věku v Urbancentru

Bakalův sál

V  měsíci říjnu proběhly Brněnské dny pro seniory, v jejichž rámci se uskutečnil cyklus přednášek Brněnské akademie třetího věku nazvaný Privilegia stáří. V Urbancentru přednášel 9. 10. 2015 prof. Květoslav Šipr na téma Jak se s věkem měníme a 23. 10. 2015 prof. Vladimír Smékal na téma Také ve stáří má život smysl. Všechna místa přednáškového sálu byla předem zadána. 

 

 

Přednáška Vztahy mezi generacemi proběhla 16. 10. 2015 ve Velkém Bakalově sále a stala se součástí doprovodného programu Národního eucharistického kongresu. Mezi posluchače přišli také členové mládežnického pěveckého a instrumentálního souboru Schola Husovice a zařadili do programu také vzpomínku na Josefa Olejníka písní Je to jeden chléb. Mezigenerační kontakt neměl být jen názvem přednášky, ale také realitou setkání.

 

Brněnské dny pro seniory 2016

Odbor zdraví Magistrátu města Brna pořádá ve dnech 1. 9. až 31. 10. 2016 Brněnské dny pro seniory. V této souvislosti dochází ke snížení poplatků za účast na přednáškách Brněnské akademie třetího věku o 100 Kč a nyní činí za jeden kurz (Spirituální dimenze člověka nebo Zdraví je dar) 600 Kč a za oba kurzy 1 100 Kč.

Zájezd po stopách mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Babice.

Exkurze do Rokytnice nad Rokytnou a Babic pro účastníky, kteří se již dříve přihlásili a byli do zájezdu zařazeni, se uskuteční v sobotu 17. září. Autobus odjíždí v 9:30 hod. z ulice Rooseveltovy od Bohemy (vedle Janáčkova divadla) a návrat je plánován na 19:30 hod. Prosíme o potvrzení účasti, aby případně uvolněné místo mohlo být poskytnuto jiným zájemcům.

V Rokytnici bude přibližně ve 12 hod. sloužena mše svatá a v Babicích bude příležitost navštívit také bývalou školu, ve které došlo k vraždám, které se staly důvodem i záminkou pro rozpoutání teroru.

V Lukově u Moravských Budějovic je plánovaná návštěva nově otevřené pamětní síně Jana Buly a promítání dokumentárního film o babických událostech. Počítá se také s krátkou návštěvou baziliky sv. Prokopa v Třebíči.

 

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin