Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Program pro rok 2018/2019

Akademie třetího věku v Brně, z. s.

pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka
a ve spolupráci s Biskupstvím brněnským pořádá v akademickém roce 2018/2019 vzdělávací kurz

ZDRAVÍ JE DAR

Od 16. 11. 2018 do odvolání se přednášky konají v ve velkém sále KD Rubín.

Přednášky začínají ve 13:30 hod.

16. 11. 2018 MUDr. Ivo Hofírek
primář Angiologického oddělení II. Interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Zdravé cévy – také ve stáří?
30. 11. 2018 Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno
Karcinom Prostaty - osudové onemocnění?
1. 2. 2019 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
profesor Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno
Je možno předcházet diabetu mellitu?
15. 2. 2019 MUDr. Marie Svatošová

Přednáška Dr. Svatošové se výjimečně koná v Kině Scala (ve 13:30 hod.)

zakladatelka českého hospicového hnutí
Hospic a eutanazie
15. 3. 2019 Luboslav Fiala
Preventivně informační oddělení Městské policie Brno
Ochrana seniorů před násilím
29. 3. 2019 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pohybová aktivita - komu prospívá a komu škodí
26. 4. 2019 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Srdečním chorobám je možno předcházet
10. 5. 2019 Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Parkinsonova choroba a parkinsonismus
24. 5. 2019 Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
přednosta I. dermatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Bércový vřed - jak dosáhnout zhojení

Zájemci mohou také zdarma navštěvovat kondiční cvičení v malých skupinách Pohybem ke zdraví.

Dodatečně je možno se do kurzu přihlásit osobně v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Změna programu vyhrazena.

Elektronická přihláška do kursu se aktivuje zde.

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin